PUBLIC RELATIONS

Wychodzimy naprzeciw potrzebom świadomych swojego biznesu firm. Swoją ofertą chcemy pokazać, iż działania Public Relations nie są zarezerwowane wyłącznie dla dużych firm.  
Skończyły się czasy, gdzie produkt mógł obronić się sam. Obecnie, aby przetrwać i rozwijać swój biznes, należy dbać o swoje marki i wiedzieć, z czym i jak docierać do swoich potencjalnych klientów, bez względu na wielkość swojej firmy.

Znamy rynek mediów lokalnych oraz ogólnopolskich. Potrafimy wykorzystać możliwości, jakie daje nam obecnie Internet. Rozumiemy także potrzeby, wymagania oraz możliwości małych firm w Polsce.

 

 Nasza agencja PR specjalizuje się w obszarach:

PR produktowy / Brand PR

PR produktowy / Brand PR są szczególnie skutecznymi metodami:

 • promocji produktów o wielu zaletach, czy takich, z których korzystanie opiera się na zufaniu do marki czy producenta.
 • budowy świadomości marki i jej wizerunku w długookresowej perspektywie.

Oferujemy PR produktowy charakteryzujący się wysoką efektywnością, a w szczególności:

 • zarządzanie reputacją marki
 • analizę wizerunku produktu / usługi / marki
 • analizę konkurencji
 • krótkoterminowe strategie promocyjno-wizerunkowe
 • długoterminowe kampanie wizerunkowe
 • wprowadzanie na rynek nowych produktów / usług / marek
 • pozycjonowanie i repozycjonowanie produktów / usług / marek
 • budowanie wizerunku produktów / usług / marek
 • monitoring i analizę mediów
 • wydarzenia specjalne wzmacniające wizerunek produktów / usług / marek (akcje społeczne, charytatywne)
 • opracowywanie i tworzenie materiałów off-line wspomagających wizerunek lub sprzedaż (ulotki, foldery, itp.)
 • opracowywanie i dystrybucję informacji prasowych,
 • współpracę z mediami

Komunikacja e-PR / internet PR

Oferujemy najważniejsze z usług w obszarze internetowego Public Relations: 

 • zarządzamy wizerunkiem w wynikach wyszukiwania - SERM (Search Engine Reputation Management)
 • prowadzimy monitoring portali internetowych forów / grup dyskusyjnych, blogów i innych treści generowanych przez internautów (User Generated Contents - UGC)
 • doradzamy w zakresie struktury i treści press room'ów, gdzie dziennikarze mogą znaleźć informacje na temat firmy i produktów
 • przygotowujemy teksty i strukturę do stron korporacyjnych i produktowych
 • opracowujemy elektroniczne newslettery kierowane do klientów, partnerów i pracowników
 • tworzymy struktury portali wewnętrznych
 • dbanie o wizerunek w social media
 • analiza opinii kilentów jak i pozostałych osób


Oferujemy rozwiązania opierające się na zastosowaniu nowych technik komunikowania oraz włączaniu osób, które mają decydujący wpływ na kształtowanie opinii grup docelowych. Działania w sieci pełnią funkcję informacyjną, edukacyjną, integracyjną, wzmacniającą lojalność wśród uczestników komunikacj. W ramach efektu synergii wzmacniają one pozostałe działania budujące wizerunek produktu / marki / usługi / osoby / firmy.

Organizacja imprez i wydarzeń specjalnych

Imprezy i wydarzenia specjalne są skuteczną formą kształtowania wizerunku firmy, marki, stanowią jedną z ważniejszych metod pozytywnego oddziaływania na duże grupy ludzi z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Zadaniem Naszej firmy ( JB GRUPA ) jest skuteczna i efektywna pomoc Klientom w realizacji ich celów. Jesteśmy w stanie przygotować wiele różnorodnych imprez: prestiżowych, otwarcia fabryk, masowych, motywacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych i innych.
Nasze doświadczenie pozwala na to, aby Klient jako gospodarz ważnego wydarzenia, czuł się ważnym gościem podczas imprezy.

Oferujemy:

 • stworzenie scenariusza imprezy,
 • wybór miejsca imprezy, 
 • wynajęcie sali, terenu (zorganizowanie wszelkich formalności),
 • zapewnienie wyposażenia technicznego (nagłośnienie, sprzęt audiowizualny),
 • zaproszenie VIP'ów i celebrytów
 • dobór menu, catering,
 • obsługę części artystycznej,
 • przygotowanie, druk i wysyłka zaproszeń,
 • potwierdzenia obecności zaproszonych gości,
 • przygotowanie materiałów dla mediów,
 • obsługę medialną


Relacje z mediami / Media Relations

Budowanie pozytywnego wizerunku produktu / usługi / firmy za pośrednictwem mediów jest jednym z głównych elementów Public Relations.

Świadczymy pełen zakres usług media relations zarówno w odniesieniu do złożonych, jak i pojedynczych projektów PR, a w szczególności oferujemy:

 • określanie docelowych grup komunikacyjnych
 • przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów (lista tytułów prasowych, stacji radiowych i portali WWW)
 • zarządzanie mapą medialną - utrzymywanie regularnych kontaktów z dziennikarzami, aktualizowanie bazy kontaktów, poszerzanie mapy medialnej o nowe media, opracowanie sposobów docierania do nich z informacjami - reagowanie na zapytania i wątpliwości, dostarczanie dodatkowych informacji i materiałów, aranżowanie wywiadów, redagowanie, przygotowanie i dystrybucja wszelkich materiałów prasowych
 • biuro prasowe tradycyjne i on-line
 • funkcja rzecznika prasowego
 • organizowanie spotkań z mediami: briefingów, spotkań indywidualnych, wywiadów indywidualnych, śniadań prasowych, seminariów, wyjazdów szkoleniowych, szkoleń produktowych, testów produktów w mediach, premier produktów, pokazów nowych technologii i in.
 • organizowanie akcji edukacyjnych i społecznych adresowanych także do mediów
 • prezentacje, wystawy - w formie obajzdowej


Kształtowanie wizerunku kluczowych pracowników

Działania PR zmierzają do ukształtowania wizerunku przedstawicieli firmy jako profesjonalistów. Pozytywnie kojarzony lider firmy jest w stanie łatwiej promować przedsięwzięcia podejmowane przez jego organizację.

Kreowanie ekspertów, czy promocja osób polega na ciągłym i intensywnym komunikowaniu grupom docelowym określonych wartości, budujących prestiż, czy zaufanie.


W zakresie kreowania pożądanego wizerunku osób:

 • prowadzimy badania psychologiczne
 • analizujemy wizerunek kluczowych osób w odniesieniu do otoczenia: obecność w mediach, analiza konkurentów, analiza poparcia
 • kreujemy wizerunek w mediach, w środowisku branżowym, społecznościach lokalnych, ogólnopolskich itp.


Działania społeczne, charytatywne i sponsoring

Sponsoring czy kampanie społeczne i edukacyjne są wyrazem odpowiedzialności społecznej firm ich właścicieli i liderów. Są też skutecznym działaniem wspierającym PR produktowy i PR korporacyjny. Budują wizerunek firmy jako organizacji świadomej i odpowiedzialnej społecznie. Jednocześnie cieszą się sporym zainteresowaniem mediów ze względu na to, że dotyczą społecznie ważnych kwestii i zwiększają świadomość społeczną.
Taka aktywność jest inwestycją, która się zwraca.

 • przygotowujemy strategie sponsoringowe, działań społecznych i edukacyjnych
 • dokonujemy selekcji ofert sponsoringowych
 • pozyskujemy sponsorów, partnerów i patronów medialnych
 • realizujemy organizację sponsorowanych wydarzeń
 • tworzymy tematyczne serwisy internetowe
 • monitorujemy prasę i Internet
 • moderujemy grupy dyskusyjne
 • koordynujemy sponsoring z działaniami promocyjnymi firmy